Tìm hiểu nguyên lí tẩy bẩn của máy giặt thùng quay ngang

Sau đây Điện lạnh Bách Khoa giới thiệu về tìm hiểu nguyên lí tẩy bẩn của máy giặt thùng quay ngang như thế nào?

Đối với máy giặt thùng quay ngang có một số tác dụng như sau:

1. Máy giặt thùng quay ngang có tác dụng vò và sát.

Khi thùng quay, đồ vật giặt ngâm trong dung dịch giặt bị đảo bởi các gân trong thành thùng và cả thùng nên cọ xát với nhau như dùng tay vò, xát

vậy.

2. Máy giặt thùng quay ngang có tác dụng đập.

Khi thùng quay với tốc độ nhất định đồ vật giặt được các gân mang lên đến một độ cao nhất định sau đó, do bản thân trọng lượng sẽ rơi xuống và đập vào mặt dung dịch giặt. Quá trình này cứ lập đi lập lại nhiều lần giống như khi ta vỗ vào quần áo bằng giặt tay.

3. Máy giặt thùng quay ngang có tác dụng nén.

Khi đồ vật giặt ở nhiệt độ cao trong thùng rơi xuống mặt nước dung dịch giặt, đồ vật giặt ở lớp trên sẽ đè lên đồ vật giặt ở lớp dưới làm cho đồ vật giặt ở lớp dưới nén lên thành thùng làm thay đổi hình khối như khi ép quần áo bằng tay vậy.

 

About Sửa máy giặt