Hướng dẫn sử dụng máy giặt phần 2

2. SỬ DỤNG CHẤT GIẶT VÀ CHẤT LÀM MỀM VẢI.

"Hướng dẫn sử dụng máy giặt"

Hướng dẫn sử dụng máy giặt

a) Ngăn đựng chất giặt tẩy có 3 ngăn nhỏ.

Ngăn giặt sơ bộ/ giũ qua
Ngăn giặt chính
Ngăn chất làm mềm vải

b) Trong ngăn giặt chính có hai chế độ sử dụng chất giặt. Nếu sử dụng chất giặt dạng bột thì để lẫy màu xanh ở vị trí nằm ngang, nếu sử dụng chất giặt dạng lỏng thì phải để lãy màu xanh ở vị nằm dọc. Để sử dụng tại vị trí nằm dọc cần kéo lẫy màu xanh ra khỏi vị vị trí nămg ngang, sau đó hạ thẳng xuống theo phương dọc.

c) Cho chất giặt và chất làm mềm vải vào trong ngăn đựng chất giặt tẩy.

Lưu ý: Lượng chất giặt và chất làm mềm vải được sử dụng phụ thuộc vào :
– Số lượng quần áo được giặt
– Mức độ bẩn sạch của quần áo.
– Nồng độ Ph trong nước (thông tin về nguồn nước có thể lấy từ nhà mày nước cung cấp cho khu vực đó)

Khi sử dụng chất làm mềm vải không nên đổ cao hơn vạch MAX đã cho ở trong ngăn.

3)     CHỌN CHƯƠNG TRÌNH GIẶT

Khi chọn chương trình giặt, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây:

a)      Bặt máy giặt bằng cách nhấn nút bật /tắt nguồn

b)      Nhấn nút chọn chương trình để nút chọn nhô ra

c)      Chọn chương trình giặt bằng cách xoay nút chọn.

Khi chọn chương trình giặt, bạn sẽ thấy các thông tin sau trên màn hình hiển thị

  1. Các chu trình giặt:

Giũ qua

Giặt

Giũ

Vắt khô

  1. Số vòng vắt
  2. Số chương trình giặt
  3. Các chức năng bổ trợ:

 

Dễ là

Giũ thêm

Giặt mạnh/giặt nặng

Có 4 loại chương trình giặt:

 

  • Chương trình giặt thường/ Normal programmes
  • Chương trình giặt nhẹ nhàng/ Delicate programmes
  • Chương trình giặt vải len/Wool programmes
  • Chương trình giặt bổ trợ/Auxillary programmes

 

Các chương trình giặt thường Các chương trình giặt nhẹ nhàng Chương trình giặt

vải len

Các chương trình giặt bổ trợ
 

1. Giặt nước lạnh

2. Giặt nhanh 30 phút

3. Giặt ở 300C

4. Giặt ở 400C

5. Giặt ở 600C

6. Giặt ở 900C

7. Giũ qua,giặt ở 600C

 

  1. Giặt nước lạnh
  2. Giặt ở 300C

10. Giặt ở 400C

11. Giặt ở 600C

 

 

12. Giặt nước lạnh

13. Giặt ở 350C

 

 

14. Giũ

15. Vắt khô

16. Xả/kết thúc

 

About Sửa máy giặt