Đặc điểm máy giặt thường

Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội giúp các bạn hiểu về đặc điểm máy giặt thường: Là một loại máy giặt mà việc chuyển đổi các quá trình giặt, giũ và vắt

đều phải thao tác bằng tay.

Có hai loại máy giặt thường:

  • Loại một thùng
  • Loại hai thùng.

About Sửa máy giặt